Header-Pic

Piek-Keur


Piekkeur logo 150px

Piek-Keur is hèt certificaat voor stille producten en voertuigen. De vrachtwagens en andere transportmiddelen die gebruikt worden bij het laden en lossen moeten voldoen aan de toegestane geluidsniveaus.

 

Om zichtbaar te maken dat een voertuig of een ander transportmiddel stil is, hebben BMWT, FOCWA en RAI de Stichting Piek-Keur opgericht. Stichting Piek-Keur heeft een certificeringsysteem voor stille producten en voertuigen. Als een vrachtwagen of een ander transportmiddel een Piek-Keur-sticker heeft, is er dus alles aan gedaan om het stil te laten zijn.

 

Piek-certificaat

Het Piek-certificaat wordt door de leveranciers van de producten en de carrosseriebouwers afgegeven, nadat uit een geluidsmeting blijkt dat aan de richtlijnen voldaan is.

 

Piek-Keur sticker

De Piek-Keur sticker is een zichtbaar bewijs dat de vrachtwagen of een ander voertuig bij het laden en lossen zo weinig mogelijk geluidsoverlast voor omwonenden veroorzaakt. De sticker moet zichtbaar voor iedereen op het voertuig zijn bevestigd. Ook is het een bewijs voor de controlerende instanties (veelal gemeenten) dat het voertuig aan de gestelde normen in het Piek-Keur meet protocol voldoet. Bovendien heeft de sticker een positief effect op het imago van het wegvervoer.

 

Voordelen van PIEK deelname
• Een extra middel om de klant van de geluidsarme prestaties van uw product te overtuigen. Het stille product is
  duidelijk herkenbaar aan de Piek-Keur sticker. 
• U kunt gebruik maken van het beeldmerk van het Piek-Keur. 
• Verbetering van het imago van de branche door het benadrukken van het innovatieve karakter van de branche. 
• Voor de klant een duidelijk signaal richting gemeentes en handhavende instanties dat het product aan de gestelde
  normen voldoet. 
• Makkelijker toegang tot de MIA-VAMIL-subsidieregeling, uitgevoerd door RVO.