Header-Pic

LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring)

Personenliften en Laadkleppen zijn onderhevig aan slijtage, de Arbowet vereist minimaal een jaarlijkse keuring van laadkleppen en personenliften. Carrosseriebouwers die deelnemen aan LPK-Keur (door CarrosserieNL en RAI ontwikkeld) mogen een laadklep of personenlift keuren. 

 

LPK Personenliften
Personenliften zijn onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot ongewenste en onveilige situaties. Particulieren, taxiondernemingen en zorginstellingen die regelmatig te maken hebben met voertuigen met een personenlift moeten zich realiseren dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld bij eventuele ongevallen.

 

Periodiek laten keuren is om die reden al raadzaam. Ook in het kader van de Arbowet is het vereist deze liften periodiek te controleren en te onderhouden. Minimaal één keer per jaar dient een personenlift te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK Keurmerk. LPK staat voor Laadkleppen Periodieke Keuring.

 

LPK Laadkleppen
Laadkleppen worden vaak intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger; de vereiste veiligheid kan in gevaar komen. Regelmatig controleren en onderhouden van de laadklep is volgens de Arbo-wet verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers.

 

Minimaal één keer per jaar dient uw laadklep te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK Keurmerk. LPK staat voor Laadkleppen Periodieke Keuring.

 

Voor meer informatie over LPK keuren, een LPK bedrijven zoeken, etc. zie www.lpk.nl