Header-Pic

Scholing en opleiding

0315 VOC logoDe carrosseriebranche heeft nu en in de toekomst behoefte aan goed opgeleide medewerkers. CarrosserieNL werkt nauw samen met VOC.

 

Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is het landelijk erkend opleidings- en exameninstituut voor de carrosseriebranche. VOC adviseert bedrijven over opleidingsvraagstukken en verzorgt zowel opleidingen op maat als een breed pakket van technische-, management- en ondernemersopleidingen. Daarbij verzorgt VOC een aantal wettelijke taken, waaronder de erkenning van leerbedrijven en het onderhouden van het register waarin deze bedrijven zijn opgenomen.

 

Als intermediair tussen onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelt VOC zich in toenemende mate tot een marktorganisatie, met inachtneming van een hoog kwaliteitsniveau. Dit uitgangspunt wordt onderstreept met de certificering volgens ISO 9001/2000 van de gehele VOC-organisatie. Naast kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en innovatie besteedt VOC, in hechte samenwerking met de brancheorganisatie FOCWA, veel aandacht aan het bevorderen van het imago van de carrosseriebranche en de instroom van nieuwe werknemers.

 

Voor meer informatie over VOC, zie www.voc.nl