Header-Pic

FOCWA algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernieuwd

In de FOCWA algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn recent enkele wijzigingen doorgevoerd. Naast een gewijzigde garantietermijn voor schadeherstel en verwijzing naar Automotive Garantiefonds zijn de voorwaarden op enkele punten verbeterd en aangepast aan huidige wetgeving. Zo is er in de voorwaarden extra aandacht besteed aan het beschermen van intellectueel eigendom, het uitsluiten van aansprakelijkheidstelling door derden (die geen klant zijn bij het de gebruiker van de voorwaarden) en aansprakelijkheid voor advies dat los staat van de uitgevoerde werkzaamheden.

De nieuwe algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.carrosserie.nl/algemenevoorwaarden en op www.focwa.nl/over-focwa/algemene-leverings--en-betalingsvoorwaarden (zelfde wachtwoord als www.carrosserie.nl)

MobiliteitsRAI 2017

Agenda

Busworld

20-10-2017 t/m 25-10-2017Kortrijk Xpo

MobiliteitsRAI

19-10-2017 t/m 21-10-2017RAI Amsterdam

Agritechnica

12-11-2017 t/m 18-11-2017Hannover