Header-Pic

Einde vrijstellingsregeling B-rijbewijs voor zware elektrische voertuigen


De vrijstellingsregeling B-rijbewijs voor elektrische of hybride/elektrische vrachtauto’s tot 7,5 ton eindigt definitief op 1 januari 2016. De benodigde wijziging van het Reglement Rijbewijzen is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd.

De huidige vrijstellingsregeling dateert uit 2010. Deze is destijds ingevoerd om het gebruik van elektrische vrachtauto’s in stedelijke gebieden aan te moedigen. De regeling maakt het mogelijk om elektrisch of hybride/elektrisch aangedreven vrachtauto’s tot 7,5 ton met een B-rijbewijs te besturen. Volgens het ministerie van IenM zou de regeling voor maximaal 5 jaar gelden, maar die termijn is nooit duidelijk gecommuniceerd. Begin dit jaar kwam onverwacht het bericht dat de regeling zou worden beëindigd. Een strop voor bedrijven die in deze voertuigen hebben geïnvesteerd. Temeer omdat veel van de in totaal 42 voertuigen nog geen 2 jaar oud zijn. De branche heeft geprobeerd om tot een langere overgangsregeling voor deze voertuigen te komen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een verlenging tot 1 januari 2016. Verder wilde het Ministerie niet gaan. Met de publicatie van de wijziging in de Staatscourant is met ingang van het nieuwe jaar voor het rijden met deze voertuigen tenminste een C-rijbewijs vereist.

Er komt wel een nieuwe vrijstellingsregeling voor het B-rijbewijs om het gebruik van elektrische vrachtauto’s in stedelijke gebieden te stimuleren. Deze kent echter een gewichtslimiet van 4.250 kg. De nieuwe regeling zou op 1 januari 2016 in werking treden, maar die datum wordt niet gehaald. De beoogde ingangsdatum is nu 1 juli 2016.