Header-Pic

Krachtenbundeling RAI CarrosserieNL biedt leden meer waar voor hun geld

RAI Vereniging Speciale Voertuigen en CarrosserieNL hebben per 1 januari dit jaar hun krachten officieel gebundeld in RAI CarrosserieNL. Dankzij de fusie ontstaat een bredere basis om de belangen van de ruim 300 leden met meer efficiëntie en slagkracht te vertegenwoordigen.

‘We gaan nu verder met één team van vijf medewerkers’ verduidelijkt Henk Bos, manager leden- en verenigingszaken van RAI Vereniging. ‘De integratie betekent in de praktijk een lager kostenniveau, een sterkere en effectievere lobby en een betere exposure van de hele sector op zowel nationale als internationale beurzen. Leden krijgen gewoon meer waar voor hun geld.’

Concentratie van knowhow
De samenvoeging van RAI Vereniging afdeling Speciale Voertuigen (SV) en vereniging CarrosserieNL gaat leden het beste van twee werelden bieden. Omdat beide clubs hun eigen expertise bezitten en op verschillende terreinen excelleren, vullen ze elkaar goed aan. Bos legt uit dat CarrosserieNL, dat zijn oorsprong vond in FOCWA, vooral een dienstverlenende organisatie is die de achterban ondersteuning biedt bij innovatie, het geven van technische adviezen én de CAO voor het Carrosseriebedrijf afsluit voor de leden. Bij afdeling Speciale Voertuigen ligt het accent met name op het organiseren van en de (collectieve) deelname aan beurzen en tentoonstellingen, belangenbehartiging, externe communicatie en advies op het gebied van technische zaken. Zelfs waar een overlap lijkt te bestaan zijn er toch accentverschillen, benadrukt Bos.

Sterkere en intensievere lobby
Op niet al te lange termijn moeten de effecten van de fusie zich niet alleen in financiële zin, maar zeker ook in concrete (lobby)resultaten vertalen, vervolgt Bos. ‘We streven nadrukkelijk naar een sterkere en intensievere lobby. Met name op Europees niveau. Het is voor onze leden van groot belang om, samen met de RDW, nog dichter op de ontwikkelingen met betrekking tot (Europese)regelgeving te zitten. RAI SV en CarrosserieNL bliezen wat dat betreft al een flinke partij mee. De krachtenbundeling moet er voor zorgen dat daar nog een paar tandjes bij komen. Verder is het de bedoeling het producten- en dienstenpakket uit te breiden, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en opleidingen.’