Header-Pic

CarrosserieNL nieuw adres!

 

Na meer dan 25 jaar op dezelfde locatie in Sassenheim gevestigd te zijn geweest, hebben we deze nu verlaten om te verhuizen naar onze nieuwe locatie in Amsterdam. De verhuizing maakt deel uit van een vernieuwing van FOCWA die vorig jaar is aangevangen. Bij dat proces heeft het bestuur ervoor gekozen het gesprek met RAI Vereniging aan te gaan, hetgeen in korte tijd heeft geresulteerd tot een nieuwe poging te komen tot een samenwerking. Een door beide besturen ingestelde commissie heeft de mogelijkheden voor samenwerking onderzocht, met als resultaat een voorstel tot fusie van RAI afdeling Speciale Voertuigen en vereniging CarrosserieNL.

Samen wordt een nieuwe sectie in RAI vereniging ingericht onder de naam RAI CarrosserieNL. De fusie wordt in de komende maanden voorbereid. Met oog op aflopen van het huurcontract in Sassenheim (ook de andere FOCWA verenigingen verhuizen komende maand) is CarrosserieNL op donderdag 16 juni verhuisd naar Amsterdam. Vanaf die datum is CarrosserieNL gehuisvest in het kantoor van RAI Vereniging.

Voor leden van CarrosserieNL heeft de verhuizing geen gevolgen, de activiteiten zullen ongewijzigd vanaf de nieuwe locatie worden voortgezet, de samenwerking met FOCWA voor CAO, Socale zaken en onderwijs blijft ook ongewijzigd. De komende maanden wordt gewerkt aan verdere integratie; RAI afdeling Speciale Voertuigen en CarrosserieNL zullen de komende maanden benutten om de nieuwe sectie binnen RAI Vereniging te vormen, een sectie met ruim 300 leden onder de naam RAI CarrosserieNL. Beide organisaties brengen hun eigen specialismen in, hiermee ontstaat een compleet dienstenpakket met als hoofdlijnen; voertuigregelgeving en techniek, individuele keuringseisen en toelating, CAO, sociale zaken, innovatie, promotie, keurmerken en belangenbehartiging.

Komende periode houden wij u op de hoogte van de vorderingen, in het najaar presenteren wij u graag de nieuwe organisatie en bijbehorende vernieuwde diensten.

Het nieuwe adres van CarrosserieNL:
Europaplein 6, 1078 GZ Amsterdam
Postbus 74800, 1070 DM  Amsterdam

Algemeen telefoonnummer / Joyce de Bie: 020-5044990
Tom van Steijn: 020-5044991 / 06-53700410
Roelof de Haan: 020-5044992 / 06-51088192
Jasper Burgers: 020-5044993 / 06-22203686
Henk Bos: 020-5044994 / 06-53311005
Faxnummer: 020-5044999

Voor Sociale Zaken / CAO (Jan Meinsma/Jos Apeldoorn) kunt u contact opnemen met 020-5044995. De huidige telefoonnummers in Sassenheim worden natuurlijk nog een korte periode doorgeschakeld naar de nieuwe nummers.         

rai pand