Header-Pic

Nieuw pensioen voor de techniek sector

PMT 150x100pxWerknemers en werkgevers in de sectoren metaal en techniek (waaronder de carrosseriebranche) en metalektro zijn het eens geworden over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PMT en PME. Hiermee komt...

Werknemers en werkgevers in de sectoren metaal en techniek (waaronder de carrosseriebranche) en metalektro zijn het eens geworden over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PMT en PME. Hiermee komt er één pensioenregeling voor de meer dan 540.000 huidige werknemers bij de ruim 34.000 ondernemingen die in de beide sectoren actief zijn. Voor het definitief goedkeuren van het principeakkoord moet de achterban nog worden geraadpleegd.

Door de nieuwe pensioenwet- en regelgeving per 1 januari 2015 wordt de speelruimte voor sociale partners en pensioenfondsen kleiner. Wat het kabinet wil is eenvoudig: om de oude dag betaalbaar te houden moeten onze pensioenen soberder worden. Binnen die beperkte speelruimte zijn werkgevers en werknemers in de metaal & techniek en metalektro een nieuwe, gezamenlijke pensioenregeling overeengekomen, die voor werknemers, gepensioneerden én werkgevers toch het beste te bieden heeft: een robuust en betaalbaar inkomen voor de oude dag met een stabiele premie. De nieuwe pensioenregeling voldoet vanzelfsprekend aan de gewijzigde wet- en regelgeving vanaf 2015.

Verbeterde arbeidsmobiliteit
Eén pensioenregeling voor beide technieksectoren scheelt voor veel mensen een hoop gedoe. Wie in de techniek van baan wisselt, gaat regelmatig over van de ene naar de andere sector. Als je pensioen dan hetzelfde blijft, is dat wel zo prettig. Het zorgt ervoor dat een obstakel voor arbeidsmobiliteit is weggenomen. Voor werknemers én werkgevers biedt dat voordelen.

Lagere inkomens beschermen
De komende vijf jaar gaat de franchise (het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat men ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt) stapsgewijs omlaag. In totaal wordt de franchise € 1000,- lager. Dat betekent dat werknemers over een groter deel van het salaris pensioen opbouwen.

Stabiele premie
De afspraken over de nieuwe pensioenregeling zorgen ten minste de komende vijf jaar voor een stabiele pensioenpremie. In die periode blijft de premie bij PME op het huidige niveau. Bij PMT daalt de premie enigszins. Die meerjarige stabiele premie is voor iedereen van belang.

Klik hier voor de belangrijkste kenmerken over de nieuwe pensioenregeling.